• Peeranat

สินค้าโอทอป OTOP 5 ดาว

อัพเดตเมื่อ: 17 ธ.ค. 2019


สินค้าโอทอป 5 ดาว

เกริ่นนำโครงการสินค้าโอทอป OTOP

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป OTOP โครงการที่ช่วยส่งเสริมการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ โดยต้องการให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้แต่ละชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนมาใช้ในการพัฒนาและสร้างสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนขึ้นมา หรือที่เรียกว่า สินค้าโอทอป โดยภาครัฐจะช่วยเหลือในเรื่องของการให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการพัฒนาและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีขึ้น สร้างมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น โดยที่ภาครัฐจะช่วยในการหาตลาด และให้ความรู้ในเรื่องบริหารจัดการต่างๆ

ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป ผ่านระยะเวลาการดำเนินงานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว มีสินค้าโอทอป ของหลายๆ ชุมชนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สินค้าของแต่ละชุมชนที่ได้รับความนิยมมีตัวไหนบ้าง เราจะลองมาดูกัน


สินค้าโอทอปที่ได้รับความนิยม

ในปัจจุบันสินค้าโอทอปของแต่ละชุมชนที่ได้รับความสนใจของแต่ละชุมชนมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน ทั้งประเภทของกิน และของใช้ สามารถซื้อเป็นของฝากได้ในทุกเทศกาล ทุกโอกาส


สินค้าโอทอปประเภทของกิน

- กล้วยตาก อบน้ำผึ้ง คุณภาพระดับห้าดาว สั่งซื้อ กล้วยตาก สูตรโอทอปเจ้าดัง

- แหนม มีหลากหลายชนิด เช่น แหนมหมู แหนมซี่โครงหมู แหนมปลา สั่งซื้อ แหนม อร่อยๆ ได้คุณภาพ

- เส้นหมี่โคราช สำหรับทำ ผัดหมี่โคราช สูตรดั้งเดิมจากชุมชนในโคราช สั่งเส้นหมี่ทำ ผัดหมี่โคราช

- หมูหยอง กรอบๆ อร่อยเจ้าดังๆ มีอยู่หลายเจ้าด้วยกัน ซื้อ หมูหยอง ออนไลน์

- กุนเชียง สูตรดั้งเดิมคุณภาพโอทอประดับ 5 ดาว สั่ง กุนเชียง ร้านดังออนไลน์

- ข้าวตัง หลากหลายหน้า เช่น ข้าวตังหน้าตั้ง ข้าวตังหน้าหมูหยอง ข้าวตังหน้าธัญพืช สั่ง ข้าวตัง อร่อยๆ

ขอบคุณรูปภาพจาก (paxabay)

ดู 0 ครั้ง

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com

SUBSCRIBE VIA EMAIL

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now